หน้าแรก arrow หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยทุกท่าน
ร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗
และชมการแสดงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงสีข้าว
ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม่สันอัมพร พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมสมาคมฯ


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายเกรียงศักดื์  ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะ
ได้เป็นตัวแทนของสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมแสดงความยินดี แด่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร)
ในโอกาสครบรอบ 94 ปี กระทรวงพาณิชย์ ณ กระทรวงพาณิย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน "เกษตรเมืองทอง" (Thailand Agricultural Expo 2014) และงาน
  ISRMAX Asia 2014 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า
  และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

11 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
11 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนา ภายใต้หัวข้อ "ข้าวไทยสู่สากล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)

5 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว หัวข้อ "มองมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกรุงเทพฯ ของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(รายละเอียด)

4 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน คณะที่ 1 กลุ่มเรื่องข้าว ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
3 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำคัญสู่ RCEP" ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ ของสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ(รายละเอียด) 

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่1-ก.ย.29-ส.ค.28-ส.ค.27-ส.ค.26-ส.ค.25-ส.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)3,050-3,1003,050-3,1003,050-3,1003,020-3,1003,000-3,1003,000-3,100
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า) 3,5003,5003,5003,5003,500
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1680 - 1,7001,7501,7501,7501,750 - 1,7801,750 - 1,780
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,230 - 1,2401,250 - 1,2601,260 1,270 - 1,280  1,260 - 1,280  1,260 - 1,280 
ข้าวขาว 5%1,200 - 1,2201,220 - 1,2501,220 - 1,2501,240 - 1,2601,260 - 1,2801,260 - 1,280
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,450 - 2,6502,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,700
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,100
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ900900 - 950900 - 950920 - 950930 - 950940 - 950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่14-ส.ค.ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57เม.ย.-57มี.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0261,014968943950959
ข้าวหอมปทุมธานี623620595579600709
ข้าวขาว 100% ชั้น 2464441419408409430
ข้าวขาว 5 %447422397388395422
ข้าวนึ่ง 100%453446428418418428
ปลายข้าวเอวันเลิศ345327313298305312
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

August 27th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade455-465
Vietnam 5% broken445-455
India 5% broken435-445
Pakistan 5% broken435-445
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken535-545
Uruguay 5% broken610-620
Argentina 5% broken610-620
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken400-410
Pakistan 25% broken390-400
Cambodia 25% broken450-460
India 25% broken390-400
U.S. 15% broken525-535
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd440-450
Pakistan parboiled 5% broken stxd440-450
India parboiled 5% broken stxd425-435
U.S. parboiled 4% broken630-640
Brazil parboiled 5% broken595-605
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%1055-1065
Vietnam Jasmine580-590
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis880-890
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken340-350
Pakistan 100% broken stxd330-340
Cambodia A1 Super360-370
India 100% Broken stxd345-355
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food470-480
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken1025-1035
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6079938
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์