หน้าแรก arrow หน้าแรก
ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2559 นายมานัส  กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
เพื่อแก้ปัญหาระบบการค้าข้าวของประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล

กำหนดการสวดพระอภิธรรม


(แผนที่วัดเสนาสนาราม)
 

การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ


(แผนที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์)

คลิปข่าว
ข่าวประกาศ

บทความที่น่าสนใจ

- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559(รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

23 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัล การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม บุรฉัตรไชยากร(ห้อง 30410 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
23 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน" ณ บริเวณโถงชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
13 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 2-2/2559 ณ ้หองประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
5 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2559" ณ บริเวณโซน ซี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวทเกสต์ จ.นนทบุรี ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์(รายละเอียด)
3 พ.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
2 พ.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการค้าสร้างความเป็นธรรมในระบบการซื้อขายข้าว ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
28 เม.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการโรงสีติดดาว ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

April 27th, 2016 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 7535418
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์