หน้าแรก arrow หน้าแรก


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายเกรียงศักดื์  ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะ
ได้เป็นตัวแทนของสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมแสดงความยินดี แด่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางชุติมา  บุณยประภัศร)
ในโอกาสครบรอบ 94 ปี กระทรวงพาณิชย์ ณ กระทรวงพาณิย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน "เกษตรเมืองทอง" (Thailand Agricultural Expo 2014) และงาน
  ISRMAX Asia 2014 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า
  และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

29 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงาน ISRMAX Asia 2014 และ งาน Thailand Agricultural Expo 2014 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด(รายละเอียด)
27-28 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) ปี 2557" ณ ห้องประชุมเพ็ชรรัตน์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
26 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2557 หัวข้อ "Together is Power" ณ ห้อง Convention B1 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand at Central World ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)
22 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกภายใต้การศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ(รายละเอียด)
21 ส.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาทิศทางการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีข้าวลูกผสมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี(รายละเอียด)

20 ส.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "วันพาณิชย์ ปี 2557" และการสัมมนาวิชาการ ณ ห้อง 30410 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์(รายละเอียด)

8 ส.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าว ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
5 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเวที สวก.(TRF Forum) ในหัวข้อ "ระบบประกันภัยนาข้าวไทย : สถานะความก้าวหน้าและประเด็นเชิงนโยบาย" ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) ชั้น 14 อาคาร SM Tower ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(รายละเอียด)
3 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทย ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่22-ส.ค.21-ส.ค.20-ส.ค.19-ส.ค.18-ส.ค.15-ส.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)3,000-3,1003,000-3,1003,000-3,1002,950-3,0502,950-3,0502,950-3,050
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,5003,5003,5003,5003,5003,500
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,750 - 1,8001,750 - 1,7801,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,800
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1,260 - 1,280  1,280 - 1,300  1,280 - 1,300  1,280 - 1,310  1,280 - 1,310  1,280 - 1,310 
ข้าวขาว 5%1,270 - 1,2801,270 - 1,2801,250 - 1,2701,270 - 1,2901,280 - 1,3001,280 - 1,300
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,700
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,100
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ900 - 950920 - 950900 - 950920 - 950930 - 950930 - 950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่14-ส.ค.ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57เม.ย.-57มี.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0261,014968943950959
ข้าวหอมปทุมธานี623620595579600709
ข้าวขาว 100% ชั้น 2464441419408409430
ข้าวขาว 5 %447422397388395422
ข้าวนึ่ง 100%453446428418418428
ปลายข้าวเอวันเลิศ345327313298305312
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

August 18th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade455-465
Vietnam 5% broken450-460
India 5% broken435-445
Pakistan 5% broken440-450
Cambodia 5% broken470-480
U.S. 4% broken535-545
Uruguay 5% broken610-620
Argentina 5% broken610-620
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken405-415
Pakistan 25% broken395-405
Cambodia 25% broken455-465
India 25% broken390-400
U.S. 15% broken525-535
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd445-455
Pakistan parboiled 5% broken stxd450-460
India parboiled 5% broken stxd425-435
U.S. parboiled 4% broken630-640
Brazil parboiled 5% broken595-605
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%1015-1025
Vietnam Jasmine590-600
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis875-885
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken345-355
Pakistan 100% broken stxd325-335
Cambodia A1 Super365-375
India 100% Broken stxd340-350
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food470-480
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken1025-1035
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6052848
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์