หน้าแรก arrow หน้าแรก
ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้นำสมาชิกคณะโรงสีข้าวสัมพันธ์ จำนวน 80 ท่าน
เข้าเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมกิจการ โรงสีข้าวธนกรรวมผล 999 จ.ชัยนาท (คุณจำนอง  ฉิมพันธ์)
และโรงสีข้าว สิงห์โตทองไรซ์ จ.กำแพงเพชร (คุณมนชัย  รุ่งชาญชัย) ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
พร้อมกันนี้ได้มอบเงินเพื่อสร้างที่ทำการถาวรสมาคมโรงสีข้าวไทยจำนวน 90,000 บาท และ 70,000 บาท ตามลำดับ


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้นำสมาชิกคณะโรงสีข้าวสัมพันธ์
เข้าเยี่ยมชมกิจการ โรงสีข้าว แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จ.พะเยา ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
จากคุณอนันตศักดิ์  ศรีสมัย และคุณศิริ  ไชยสถิตวานิช ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.เชียงราย

ข่าวประกาศ

                                                การขออภัยจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
     ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เรื่อง "อุ้มชาวนาในมุมมองพ่อค้า" ลงวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว จากการให้ข้อมูลของนายสุเมธ  เหล่าโมราพร (CEO บมจ.ซีพีอินเตอร์เทรด)นั้น ซึ่งทางคุณสุเมธ  เหล่าโมราพร ได้โทรอธิบายกับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยว่า มีความคลาดเคลื่อนจากการแปลความหมายในบทคำสัมภาษณ์ของผู้เขียน และได้แจ้งให้ทางผู้เขียนทราบแล้ว และดำเนินการแก้ไข
    
ทั้งนี้ ทางผู้เขียนจึงได้มีจดหมายขออภัยถึงนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในการเขียนบทความพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
    
จึงขอแจ้งให้สมาชิกผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดจดหมายขออภัย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขายโรงสีข้าวขนาด 700 ตัน/วัน  จ.อุทัยธานี พร้อมอุปกรณ์สามารถดำเนินการได้ทันที (รายละเอียด)
ติดต่อ   คุณวรรณา  ทรัพย์รวงทอง  โทร.081-395-8822,  คุณวิบูลย์  ทรัพย์รวงทอง โทร.080-804-1001
               คุณศาตนันทน์   ทรัพย์รวงทอง  โทร 084-811-1444

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้
 ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

19 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ(คณะที่ 1) : กลุ่มเรื่องข้าว ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช3.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
16 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ณ กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
9 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

6 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระบบตลาดข้าวและ พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2558 แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารชาเลนเจอร์ ห้องจูปิเตอร์ 12 เมืองทองธานี อ.เมือง จ.นนทบุรี ของ กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
2 มี.ค.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องชวนชม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่2-มี.ค.27-ก.พ.26-ก.พ.25-ก.พ.24-ก.พ.23-ก.พ.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,900 - 2,9502,900 - 2,9502,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,000
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,250 - 3,3003,250 - 3,3003,250 - 3,3003,250 - 3,3003,250 - 3,3003,250 - 3,300
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)2,050 - 2,1002,000 - 2,0502,000 - 2,0502,000 - 2,1002,000 - 2,1002,000 - 2,100
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,220 - 1,2301,230 - 1,2401,230 - 1,2401,2501,2501,250
ข้าวขาว 5%1,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2401,220 - 1,2401,220 - 1,240
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,300 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,500
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,010 - 1,0201,020 - 1,0301,010 - 1,0301,010 - 1,0301,020 - 1,0301,020 - 1,030
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ940 -950940 -950930 -950930 -950930 -950930 -950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่25-ก.พ.ม.ค.-58ธ.ค.-57พ.ย.-57ต.ค.-57ก.ย.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)9269539098921,0131,026
ข้าวหอมปทุมธานี674647571560574587
ข้าวขาว 100% ชั้น 2426429427427437444
ข้าวขาว 5 %416420418418428432
ข้าวนึ่ง 100%426425419420430436
ปลายข้าวเอวันเลิศ329330332338345336
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

February 27th, 2015
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade415-425
Vietnam 5% broken365-375
India 5% broken390-400
Pakistan 5% broken335-345
Cambodia 5% broken425-435
U.S. 4% broken475-485
Uruguay 5% brokenNQ
Argentina 5% brokenNQ
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% broken365-375
Vietnam 25% broken340-350
Pakistan 25% broken305-315
Cambodia 25% broken410-420
India 25% broken355-365
U.S. 15% broken465-475
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd405-415
Pakistan parboiled 5% broken stxd385-395
India parboiled 5% broken stxd385-395
U.S. parboiled 4% broken555-565
Brazil parboiled 5% broken570-580
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%920-930
Vietnam Jasmine460-470
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis785-795
Brokens
Thailand A1 Super320-330
Vietnam 100% broken310-320
Pakistan 100% broken stxd275-285
Cambodia A1 Super345-355
India 100% Broken stxd280-290
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food380-390
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken865-875
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6637945
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์