หน้าแรก arrow หน้าแรก
ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 สมาคมโรงสีข้าวไทยได้จัดการประชุม
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
ณ โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล อ.พล จ.ขอนแก่น
โดยชมรมโรงสีข้าวจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติ ให้การเลี้ยงต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขายโรงสีข้าวขนาด 700 ตัน/วัน  จ.อุทัยธานี พร้อมอุปกรณ์สามารถดำเนินการได้ทันที(รายละเอียด)
ติดต่อ   คุณวรรณา  ทรัพย์รวงทอง  โทร.081-395-8822,  คุณวิบูลย์  ทรัพย์รวงทอง โทร.080-804-1001 คุณศาตนันทน์   ทรัพย์รวงทอง  โทร 084-811-1444

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ ทราบดังนี้ (รายละเอียด)

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26-30 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา จ.เชียงใหม่ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
18 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา โครงการศึกษาการส่งเสริมและศักยภาพตลาดข้าวไทยฯ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์(รัชดา) กรุงเทพฯ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(รายละเอียด)
16 และ 19 ส.ค.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015" ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)

14 ส.ค.58
  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติงานประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ของ กรมการข้าว(รายละเอียด)
14 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือพิจารณาข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและข้าวอื่นๆ ณ ห้องประชุม 1601 กรมการค้าต่างประเทศ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
13 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 62 ครั้งที่ 3-3/2558 ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(รายละเอียด)
13 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร : วาระที่ต้องแก้ไข ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของสำนักวิชาการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(รายละเอียด)
10 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแฟนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ(คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องข้าว ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ของสำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
7 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการเปิดตัวเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย สาขานกเหาะ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (รายละเอียด)
6 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นผู้อภิปราย ในการสัมมนา "ความพร้อมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าว" ณ ห้องประชุมบีบี 203 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

July 17th, 2015 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6963064
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์