หน้าแรก arrow หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 คณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย. ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
ได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น ว่าด้วยการค้าข้าวจากกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายกสมาคมฯ (นายมานัส  กิจประเสริฐ)
ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร )
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ "วันพาณิชย์" ปี 2558
ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 ชั้น อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26-30 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา จ.เชียงใหม่ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
27 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
26 ส.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวของงาน SIMA ASEAN Thailand 2015 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok Hotel ห้องบอลลูม 2 ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 27 ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด(รายละเอียด)
20 ส.ค.58
  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ "วันพาณิชย์" ปี 2558 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์(รายละเอียด)
20 ส.ค.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

August 24th, 2015 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 7021480
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์