หน้าแรก arrow หน้าแรก
ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพการประชุมประจำเดือน กันยายนสมาคมโรงสีข้าวไทย
และการประชุมหารือกับคณะของนาย อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมโรงสีข้าวไทย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 58

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๗/๕๘(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

9 ต.ค.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
6 ต.ค.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Focus Group กรมการข้าว โครงการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรรณ์ ณ ห้องประชุมกองบริหารแผนงานและงบประมาณการวิจัย ชั้น 2 อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
5 ต.ค.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

September 11th, 2015 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 7098561
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์