หน้าแรก arrow หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณมานัส   กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ให้การต้อนรับ และหารือ กับ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะ 
ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย

บทความที่น่าสนใจ

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

2 ธ.ค.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา" ณ ห้องประชุม ชั้น 16/1 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถงแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) (รายละเอียด)
1 ธ.ค.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ระบบ Rice Watch ณ ห้อง 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)
25 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ (TRF Public Forum) เรื่อง "ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร : ข้อมูล ข้อเท็จจริงและประสบการณ์" ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) (รายละเอียด)
20 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการศึกษาการใช้และการบริโภคข้าวไทย ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนวนชัน จ.นนทบุรี ของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)
17 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมหารือ กับคณะทำงาน Victam Internatinal ณ โรงแรม เจดับบลิว กรุงเทพฯ(รายละเอียด)
13 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
13 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ การนำผ่านสินค้า (ถ่ายละและผ่านแดน)" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)


ราคาข้าวประจำวัน
ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

November 23rd, 2015 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 7213947
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์