หน้าแรก arrow หน้าแรก
ข่าวประกาศ

บทความที่น่าสนใจ

- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

15 ก.พ.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง "มาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้นและลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs " กลุ่มธุรกิจโรงสีข้าว ณ ห้องพลายชุมพล ชั้น 2 โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ของสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี(รายละเอียด)
14 ก.พ.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง "แนวทางการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
12 ก.พ.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ปี 2557-2567 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว(รายละเอียด) 
11 ก.พ.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง แผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม จักรพันธุ์ กรมการข้าว ของกองพัฒนาผลิจภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว(รายละเอียด)
8 ก.พ.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการปฏิรูปสินค้าเกษตรตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกระทรวงพาณิชย์(รายละเอียด)
5 ก.พ.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
3 ก.พ.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์ "มาตรฐานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกบนความร่วมมือของภาคีเตรือข่าย" ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของกรมการขนส่งทางบก(รายละเอียด)
2-3 ก.พ.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง Green Bio-Based Industry Cluster ณ โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ของบริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด(รายละเอียด)
1 ก.พ.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

February 1st, 2016 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 7377197
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์