หน้าแรก
ข่าวประจำวัน
คสช.เตรียมตรวจสต็อกข้าว 4 จว.พบทุจริตดำเนินคดีทันที(03 ก.ค.57) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Thursday, 03 July 2014

คสช.เตรียมตรวจสต็อกข้าว 4 จว.พบทุจริตดำเนินคดีทันที(03 ก.ค.57)

     คณะทำงานที่ประกอบด้วยคณะผู้ตรวจกระทรวงประจำสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่กองทัพบก จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.จะลงพื้นที่ใน 4 ภาค 4 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือที่ จ.กำแพงเพชร ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา และภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบปริมาณข้าวที่เก็บไว้ในโกดัง หากพบว่ามีการทุจริตจะแจ้งความดำเนินคดีทันที โดยกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน(ผู้จัดการ 03072557)

คสช.อนุมัติ 3 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี(03 ก.ค.57) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Thursday, 03 July 2014

คสช.อนุมัติ 3 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี(03 ก.ค.57)

     พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุม คสช.เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ตามที่คณะกรรมการ นบข.ได้เสนอหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีมาตรการเร่งด่วนต่างๆ 3 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการตลาด และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมวงเงินดำเนินการทั้งหมด 4,804.1 ล้านบาท ซึ่งได้มีการอนุมัติไปแล้วในการประชุม คสช.ครั้งที่แล้ว 376 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557

     ที่ประชุมวันนี้ ได้เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/2558 งบประมาณในวงเงินไม่เกิน 2,292 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร งบประมาณวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/2558 งบประมาณในวงเงินประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในหมวดรายจ่ายอื่น

     ทั้งนี้ คตร.เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 3.57 ล้านราย และช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1 ล้านครัวเรือน จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบ

     อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม คสช.ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินเพื่อกำหนดมาตรการในระยะยาวแบบยั่งยืนต่อไป คสช.มีมติเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าวของกระทรวงการคลัง พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการคลังติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้รายงานต่อ คสช.เป็นประจำทุกเดือน(ผู้จัดการ 02072557)

ก.พาณิชย์ เตรียมประกาศราคาแนะนำปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวนา(02 ก.ค.57) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Thursday, 03 July 2014

ก.พาณิชย์ เตรียมประกาศราคาแนะนำปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวนา(02 ก.ค.57)

     นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมนั้น กรมการค้าภายในได้เสนอมาตรการลดต้นทุนการปลูกข้าวฤดูกาลใหม่ปี 2557/2558ให้หัวหน้า คสช. พิจารณาเห็นชอบ หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และตัวแทนสมาคมชาวนา และหน่วยต่างๆ ได้สรุปมาตรการลดต้นทุนการผลิต โดยลดปัจจัยการผลิตและบริการไร่ละ 432บาท โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นปุ๋ยเคมีกระสอบละ 40 บาท สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 20บาทต่อไร่ เมล็ดพันธุ์ 122บาทต่อไร่ ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว 50 บาทต่อไร่ และค่าเช่านา 200 บาทต่อไร่ โดยในส่วนของกรมการค้าภายใน จะประกาศราคาแนะนำปุ๋ยยาในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการค้าปุ๋ยและยา ยินดีให้ความร่วมมือในการลดราคาปัจจัยการผลิต ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของชาวนาลดลง จากเดิมไร่ละ 4,787บาท เป็นไร่ละ 4,358บาท

     อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อไปว่า สำหรับการระบายข้าว ได้เสนอให้กำหนดยุทธศาสตร์การระบายข้าว โดยการระบายข้าวทุกครั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการระบายข้าว รวมถึงการตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ เอเฟท เพื่อร่วมกลั่นกรองอีกชั้น อย่างไรก็ตามเร็ว ๆ นี้ จะเริ่มระบายข้าวในทุกช่องทาง ยกเว้นการระบายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ที่ชะลอออกไปก่อน ยกเว้นสัญญาเก่าที่ทำกับคอฟโก้(ผู้จัดการ 01072557)

หอยเชอรี่ระบาดกัดกินต้นข้าว ชาวนาโอดต้องลงทุนเพิ่มชื้อยาปราบ(02 ก.ค.57) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Thursday, 03 July 2014

หอยเชอรี่ระบาดกัดกินต้นข้าว ชาวนาโอดต้องลงทุนเพิ่มชื้อยาปราบ(02 ก.ค.57)

     รายงานข่าวแจ้งว่า ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลดีต่อข้าวนาปี หลังชาวนาได้ลงมือดำนามาได้ 1 เดือน ทำให้ท้องนามีน้ำขังส่งผลดีต่อต้นข้าว แต่นาข้าวในพื้นที่ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กลับประสบปัญหาการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในพื้นที่นาข้าวกว่า 500 ไร่ ส่งผลให้ต้นข้าวถูกหอยเชอรี่กัดกินได้รับความเสียหาย ทำให้ชาวนาต้องซื้อยามาหยอดป้องกันการแพร่ระบาด

     นางณี บุษผา ชาวนาบ้านพระคือ ตำบลพระลับ เล่าว่า หลังจากลงมือปลูกข้าวหอมมะลิบนเนื้อที่ 9 ไร่ พบหอยเชอรี่ได้มากัดกินต้นข้าวที่ปลูก ทำให้ต้องเสียเงินซื้อยามาหยอดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ ขณะนี้ตนเองเสียเงินค่ายาไปแล้วกว่า 2,000 บาท แต่ยังพบหอยเชอรี่ระบาดไม่หยุด จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวได้เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย เพราะจะทำให้ข้าวเสียหายและได้ผลผลิตลดลง(ผู้จัดการ 02072557)

วิกฤติ..ประชาธิปไตย โอกาสทองช่วยชาวนา(2) (02 ก.ค.57) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Wednesday, 02 July 2014

วิกฤติ..ประชาธิปไตย โอกาสทองช่วยชาวนา(2) (02 ก.ค.57)

     “มาตรการลดต้นทุน ยังเลื่อนลอยในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้จริงอย่าง ค่าปุ๋ย แม้ คสช. จะเจรจาให้ทางบริษัทลดราคาลงมาได้ แต่เมื่อปุ๋ยไปถึงร้านค้าในพื้นที่ พ่อค้าจะลดราคาให้ไหม อย่าลืมว่าชาวนาไม่ได้ซื้อด้วยเงินสด ชาวนา 90% ซื้อปุ๋ยแบบตกเขียว เอาปุ๋ยไปก่อนค่อยจ่ายทีหลัง จะดูแลยังไงให้ชาวนาได้ปุ๋ยราคาถูก”

     นายภูติ ศรีสมุทรนาค นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ให้มุมมองชีวิตจริงของชาวนา ในเวทีสัมมนา Road Map เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทย เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

     แม้แต่กรณี ธ.ก.ส. ลดดอกเบี้ย 3% ในทางปฏิบัติ ชาวนาไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่เข้าโครงการพักหนี้ไปแล้ว...ไม่มีสิทธิที่จะกู้ใหม่ได้ ต้องรอปลายปี 2558 ถึงจะกู้ได้

     ด้าน นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ให้ความเห็น ต้นทุนต้องลดลงไปเท่าไร ชาวนา ถึงจะอยู่ได้ บอกไม่ได้ ต้นทุนที่แท้จริงยังตกลงไม่ได้ เพราะมีตัวเลขหลายตัว ตั้งแต่ 4,000-9,000 บาทต่อไร่

     “แล้วอย่างนี้จะแก้ปัญหากันได้อย่างไร พวกเราชาวนาต้องสรุปตัวเลขของตัวเองให้ได้ก่อน อย่าไปคิดตั้งตัวเลขสูงๆ เพื่อเขาจะได้มาช่วยมากๆ มันไม่ถูก อย่าไปเชื่อนักการเมือง ที่ผ่านมาจ้องแต่จะเข้ามาหาประโยชน์จากชาวนาทั้งนั้น หวังแค่ประโยชน์สั้นๆ ไม่มีการวางแผนระยะยาว ดูอย่างเวียดนาม ชาวนาขายข้าวได้ไม่ถึง 15,000 บาท ทำไมถึงอยู่ได้ เพราะเขาวางแผนแบบมองอนาคต บ้านเราเคยคิดทำอย่างนี้ไหม วันนี้เวียดนามตั้งเป้าจะโค่นข้าวหอมมะลิไทยให้ได้ภายใน 10 ปีนี้ ได้จ้างนักวิจัยไทยไปทำเรื่องข้าวหอมกันหลายคน ในขณะที่เรายังย่ำอยู่กับที่”

     นายประสิทธิ์มองว่า ปัญหานี้จะไปโทษนักวิจัยไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง ที่รัฐบาลไทยไม่เคยให้ความสำคัญพวกเขา เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องไปหาอะไรที่ดีกว่า ตอนนี้บอกได้ว่า ถ้าเรายังวนเวียนแก้ปัญหาแบบเดิมๆ อยู่อีก 10 ปีข้างหน้า อนาคตข้าวไทยและชาวนาน่าห่วงที่สุด

     “อนาคตข้าวไทย อนาคตชาวนา จะต้องเอาอดีตมาเป็นบทเรียน มองไปในอนาคตว่า จะทำอย่างไรชาวนาถึงจะเข้มแข็ง ถึงเวลาที่เราต้องมีสภาชาวนา เป็นสภาอาชีพของตัวเองเหมือนอาชีพอื่น เพื่อเราจะได้กำหนดอนาคตของเราเอง ทั้งในเรื่องการผลิต การตลาด ให้ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิตข้าว ชาวนา โรงสี ผู้ส่งออก เป็นสมาชิกมาร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนระยะยาว 5-8 ปี เหมือนสภาพัฒน์ ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปอย่างไร รัฐบาลไหนจะมาบริหารประเทศ ต้องนำแผนของสภาชาวนาไปปฏิบัติ ไม่ใช่คิดแต่จะเอานโยบายของตัวเอง แล้วทำให้ชาวนาต้องลำบากเหมือนที่ผ่านมา”

     นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทยภาคตะวันตก กล่าวอีกว่า ในโอกาสที่มี คสช. เหมาะที่ทำได้มากที่สุด และอยากเรียกร้องให้ คสช. ช่วยออกกฎหมายนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ของอ้อยมาใช้ในการช่วยเหลือชาวนา

     “ชาวไร่อ้อยรัฐบาลให้ทำได้ แล้วทำไมจะทำให้ชาวนาบ้างไม่ได้” (ไทยรัฐ 02072557)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 03 July 2014 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 41 - 49 จาก 259
Link

ผู้เยี่ยมชม: 5917603
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์