หน้าแรก
ข่าวประจำวัน
“ศูนย์ข้าว จ.ชัยนาท” แก้ปัญหาให้ชาวนาปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อยหันใช้ปุ๋ย “สั่งตัด” (09 มี.ค.58) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Monday, 09 March 2015

“ศูนย์ข้าว จ.ชัยนาท” แก้ปัญหาให้ชาวนาปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อยหันใช้ปุ๋ย “สั่งตัด” (09 มี.ค.58)

     นายชัด ขำเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จากปัญหาของชาวนาในการปลูกข้าวที่มีต้นทุนการผลิตสูง แต่กลับได้ผลผลิตน้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ซึ่งศูนย์ข้าวบ้านหางแขยง ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก้ปัญหานี้ด้วยการนำดินไปวิเคราะห์ ปรับปรุงเติมธาตุอาหารที่ขาดหายไป เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินก่อนลงมือปลูกใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตดีมีประสิทธิภาพ

     น.ส.ภิรานันท์ ระดี อายุ 42 ปี ประธานศูนย์ข้าวบ้านหางแขยง ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ กล่าวว่า การใช้ปุ๋ย “สั่งตัด” หรือการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของดินในแปลงปลูก ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ต้องทำอย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นอาจได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด

     โดยหลักสำคัญของการเก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือก่อนเตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไป พื้นที่เก็บตัวอย่างดินควรมีความชื้นเล็กน้อยเพื่อให้ขุด และเก็บได้ง่าย ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นบ้าน โรงเรือนเก่า จอมปลวก เก็บให้ห่างไกลจากบ้านเรือน คอกสัตว์ และจุดที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่ อุปกรณ์ที่เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่น ต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินของแต่ละตัวอย่างให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำการจัดการดินให้ถูกต้องที่สุด

     โดยวิธีเก็บตัวอย่างดินต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องมือสำหรับขุดเจาะ เช่น พลั่ว จอบ เสียม ภาชนะใส่ดิน ผ้ายาง หรือผ้าพลาสติก และถุงพลาสติกสำหรับใส่ตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ หลังจากนั้น จึงสุ่มเก็บตัวอย่างโดยแบ่งเป็นแปลง และกระจายเก็บให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลง แปลงละ 15-20 จุด แล้วขุดหลุมแต่ละจุดเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร ก่อนแซะเอาดินด้านหนึ่ง เป็นแผ่นหนา 2-3 ซม. นำดินทุกจุดใส่รวมกันในถังพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้ ซึ่งได้ตัวอย่างดินของแต่ละแปลง โดยทำเช่นกันนี้ทุกแปลง

     จากนั้นให้ตากดินให้แห้ง โดยเทดินในแต่ละถังลงบนแผ่นผ้าพลาสติก หรือผ้ายางแยกกันถังละแผ่น เกลี่ยดินผึ่งในที่ร่มจนแห้ง นำตัวอย่างดินที่เก็บมาแปลงละครึ่งกิโลกรัมใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาดพร้อมแบบฟอร์มที่บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างดินเรียบร้อยแล้ว ปิดปากถุงให้แน่นใส่ในกล่องกระดาษแข็งอีกชั้น แล้วส่งไปวิเคราะห์

     การนำดินไปวิเคราะห์จะทำให้รู้ว่า มีธาตุอาหารชนิดใดบ้างมาก หรือน้อยอย่างไร เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดิน คือ ช่วงที่ 1 ปักดำ 10-15 วัน หรือหว่านน้ำตม 20-25 วัน ใช้แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 9 กิโลกรัม/ไร่ ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัม/ไร่ ช่วงที่ 2 ระยะกำเนิดช่อดอกหรือ 50-55 วัน

     ข้าวอายุสั้น 45-50 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ และช่วงที่ 3 ระยะตั้งท้องถึงเริ่มออกรวง พิจารณาว่าควรจะใส่ปุ๋ยหรือไม่ สังเกตจากใบข้าว ถ้าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลกรัม/ไร่ เป็นปริมาณที่น้อยกว่าการใช้ปุ๋ยตามความพอใจดังที่ผ่านมา ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 700-800 บาทต่อไร่ และเมื่อดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณ และคุณภาพ(ผู้จัดการ 08032558)

นายกฯ เปิดงานวิถีข้าวฯ ชี้ข้าวไทยราคาตก ต้องเพิ่มอำนาจต่อรอง(06 มี.ค.58) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Monday, 09 March 2015

นายกฯ เปิดงานวิถีข้าวฯ ชี้ข้าวไทยราคาตก ต้องเพิ่มอำนาจต่อรอง(06 มี.ค.58)

     ช่วงเย็นวันที่ 5 มีนาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน วิถีข้าว...วิถีไทย มหัศจรรย์ข้าวไทย บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีการเปิดบูธค้าขายสินค้าเกี่ยวกับข้าว

     โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวถึงความสำคัญของข้าว และย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังรวมกว่า 77 ล้านไร่ มีผลผลิตในปัจจุบันรวมกว่า 35 ล้านตัน ปัญหาขณะนี้คือการที่ไทยมีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด และเป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และได้ให้นโยบายไปแล้ว ขอให้ทุกกระทรวงช่วยกันขับเคลื่อน วันนี้ราคาข้าวของไทยตกต่ำมาก จึงจำเป็นต้องพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยเอง โดยขณะนี้ชาวนาของไทยก็ลดจำนวนลงมาก จึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญ

     ทั้งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีแผนจะจัดกิจกรรมค้าขายหลานอย่าง เช่น ดอกไม้ ตลาดน้ำ และอาจจะมีการขายผัก หรือสินค้าอื่นๆ รวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆ อีก

     ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ระหว่างร่วมงาน นายกรัฐมนตรี ได้ป้อนข้าวพันธุ์ลืมผัว ให้แก่นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมทั้งกล่าวหยอกล้อว่า "ลืมผัวๆๆ"(มติชน 06032558)

เอกชนเมินประมูลข้าวรอบ2 ลด50% เหตุเพิ่งรับมอบ-ผลผลิตใหม่ออก(06 มี.ค.58) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Friday, 06 March 2015

เอกชนเมินประมูลข้าวรอบ2 ลด50% เหตุเพิ่งรับมอบ-ผลผลิตใหม่ออก(06 มี.ค.58)

     นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และกรมศุลกากรลงพื้นที่บริเวณรอบตลาดไท จ.ปทุมธานี หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบนำเข้ากระเทียมแล้วนำมาจัดเก็บก่อนกระจายออกสู่ท้องตลาดในราคาต่ำ พบว่า พื้นที่รอบนอกตลาดไทมีการเก็บกระเทียมที่มีการลักลอบนำเข้ามาจากจีนจริง และพบว่ามีการแจ้งที่อยู่ไม่ตรง

     เมื่อสอบถามถึงผู้จัดการโกดังก็รับแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้ เบื้องต้นหากไม่สามารถชี้แจงที่มาของกระเทียมได้ และไม่มีเอกสารชี้แจงการเสียภาษีนำเข้าจากศุลกากร ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย จะถูกแจ้งความดำเนินคดี โดยหากไม่มีใบอนุญาตขนย้ายเกินปริมาณ 400 กิโลกรัม จะมีโทษปรับวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะชี้แจงและแสดงเอกสารสำคัญได้ และหากไม่มีเอกสารอนุญาตจะมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมทั้งมีความผิดตามกฎหมาย ศุลกากร ซึ่งมีโทษตามกฎหมายเช่นกัน

     "ได้สั่งให้ค้าภายในจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านและจีน เช่น เชียงใหม่ ตราด แม่สอด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียมและหอมหัวใหญ่ ซึ่งปกติความต้องการใช้ในประเทศปีละ 1 แสนตัน แต่ปีนี้จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งและอาจทำให้ผลผลิตลดเหลือ 7-8 หมื่นตัน แต่ถ้าลักลอบนำเข้าสูงก็จะทำให้ล้นตลาดและกระทบเกษตรกรได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดและวงเงินช่วยเหลือ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ให้ชดเชยดอกเบี้ยเกษตรกรปลูกกระเทียม เพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด" นายบุณยฤทธิ์กล่าว

     รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้เอกชนยื่นประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลปริมาณ 1 ล้านตัน ผลปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองทั้งหมด 45 ราย น้อยกว่าการเปิดประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่มีผู้ยื่นซองมา 100 ราย แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย โดยกรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองทั้งหมด หากไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด หรือกระทำการเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ให้กับบริษัทที่กระทำผิด ก็จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคมจากนั้นก็ให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าว

     แหล่งข่าวจากโรงสีข้าวกล่าวว่า สาเหตุที่มีผู้สนใจยื่นซองประมูลน้อย เพราะเพิ่งได้รับส่งมอบข้าวที่ประมูลครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณภาพข้าวไม่ตรงกับที่รัฐรับรอง ขณะที่ปริมาณข้าวนาปรังเริ่มออกตลาด อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายระบายข้าวเดือนละ 1 ล้านตัน ส่งผลทางจิตวิทยา(มติชน 06032558)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 09 March 2015 )
ก.พาณิชย์คุมเข้มนอมินีประมูลข้าว ยัน! โปร่งใส-ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน(06 มี.ค.58) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Friday, 06 March 2015

ก.พาณิชย์คุมเข้มนอมินีประมูลข้าว ยัน! โปร่งใส-ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน(06 มี.ค.58)

     การเปิดประมูลข้าวแบบยกคลังครั้งที่ 2/2558 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 5-6 มีนาคมนี้ กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคา เพื่อป้องกันปัญหาตัวแทนอำพราง หรือนอมินี เข้ามาประมูลข้าว โดยเฉพาะในรายที่เป็นนอมินีให้กับบริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดการซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มาร่วมประมูลอีก หากพบว่าบริษัทใดเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ถูกชี้มูลก็จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูลทันที

     นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ คาดว่าการประมูลข้าวครั้ง 2 ของปีนี้จะมีผู้สนใจเสนอราคาจำนวนมากเหมือนกับครั้งแรก โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันระบายออกจากสตอกที่มีอยู่ 17-18 ล้านตันให้หมดภายใน 2 ปีตามแผนที่กำหนดไว้

     สำหรับการเปิดประมูลข้าวสารสตอกรัฐบาลครั้งที่ 2 ให้แก่ภาคเอกชนที่สนใจวันนี้เป็นขั้นตอนการยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. ที่ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะประกาศคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน วันพรุ่งนี้ (6 มี.ค.) ซึ่งผู้เสนอซื้อที่คุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ทันทีในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. โดยการเปิดประมูลข้าวครั้งนี้เป็นแบบยกคลังปริมาณรวม 1,008,837 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 762,700 ตัน คิดเป็น 75% ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นชนิดข้าวที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการซื้อสูง ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียวขาว 10% และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ จาก 124 คลัง ใน 33 จังหวัด

     อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินว่าการเปิดประมูลข้าวครั้งที่ 2 จะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนลดลง เนื่องจากขณะนี้ความต้องการตลาดชะลอตัวจากปริมาณผลผลิตที่มีมาก และมีการแข่งขันด้านราคาสูง คาดว่าการประมูลครั้งนี้รัฐบาลน่าจะขายได้ประมาณ 400,000 ตัน จากทั้งหมด 1 ล้านตัน ล่าสุดมีผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติเสนอตัวเข้าประมูลข้าวแล้วจำนวน 45 ราย(ประชาชาติธุรกิจ 05032558)

กระทรวงพาณิชย์ประมูลข้าวในสต๊อกรอบ2ไม่คึกคัก(05 มี.ค.58) พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย surat   
Friday, 06 March 2015

กระทรวงพาณิชย์ประมูลข้าวในสต๊อกรอบ2ไม่คึกคัก(05 มี.ค.58)

     รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลเบื้องต้น การเปิดยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล ครั้ง2/2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 5% ,10% 15% และ 25% ข้าวเหนียว  ในวันที่ 5 มีนาคมนี้  โดยกรมการค้าต่างประเทศ  ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.

     ปรากฎว่ามีโรงสี ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการค้าขายในประเทศ มายื่นซองคุณสมบัติรวม 45 ราย  ได้รับความสนใจน้อยกว่าการเปิดประมูลครั้งแรกปี 2558 วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา  ปริมาณ 9.9 แสนตัน และมีเอกชนยื่นประมูลรวม 100 ราย แต่ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย

     ตามขั้นตอนกรมการค้าต่างประเทศ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองทั้งหมดก่อน  หากไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด หรือกระทำการเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ให้กับบริษัทที่กระทำผิด ในวันที่ 6 มีนาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นประมูลข้าว เวลา 09.00 น. ต่อจากนั้น เวลา 09.00-10.30 น. ให้ยื่นซองประมูลราคาซื้อ และเปิดซองราคาในวันเดียวกัน  โดยผู้ที่ยื่นเสนอราคาผ่านเกณฑ์ราคาขั้นต่ำที่กำหนด ก็จะอนุมัติขายให้(มติชน 05032558)

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 41 - 49 จาก 213
Link

ผู้เยี่ยมชม: 6697053
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์