หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วม
การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 (ครั้งที่ 10/2558)
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30  น.
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณมานัส   กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ให้การต้อนรับ และหารือ กับ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และคณะ 
ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย

บทความที่น่าสนใจ

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

2 ธ.ค.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชาวนา" ณ ห้องประชุม ชั้น 16/1 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถงแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) (รายละเอียด)
1 ธ.ค.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ระบบ Rice Watch ณ ห้อง 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)
25 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ (TRF Public Forum) เรื่อง "ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร : ข้อมูล ข้อเท็จจริงและประสบการณ์" ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) (รายละเอียด)
20 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการศึกษาการใช้และการบริโภคข้าวไทย ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนวนชัน จ.นนทบุรี ของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)
17 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมหารือ กับคณะทำงาน Victam Internatinal ณ โรงแรม เจดับบลิว กรุงเทพฯ(รายละเอียด)
13 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
13 พ.ย.58 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ การนำผ่านสินค้า (ถ่ายละและผ่านแดน)" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)


ราคาข้าวประจำวัน
ข่าวข้าวประจำวัน

นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคใต้ เสนอรัฐตั้งคณะกรรมการสอบคัดข้าว ชะลอประมูลข้าวเสีย(24 พ.ย.58)
 กรณีสมาคมผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทย หรือ เซอร์เวเยอร์ ยื่นหนังสือค้านการเปิดประมูลข้าวเสียเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2558 ต่อกรมการค้าต่างประเทศ ขอให้รัฐบาลชะลอการประมูลออกไปก่อน เนื่องจากมีข้อมูลว่าคลังข้าวบางแห่งที่จะเปิดประมูลรอบนี้มีข้าวคุณภาพดีปะปนอยู่ จึงต้องการให้รัฐทบทวนการเปิดประมูลและตรวจสอบคุณภาพข้าวอีกครั้ง(รายละเอียดข่าว)
ธกส.ปล่อยสินเชื่ออุ้มส่วนต่างราคาข้าว ชี้ขาดไซโลเก็บ(24 พ.ย.58)
 นายสุรชัย รัศมี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา ภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.เชียงราย นายมานพ พยัคมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.เชียงราย และนายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ ผู้ช่วยเกษตร จ.เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2558-2559(รายละเอียดข่าว)
ผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังชี้แจง TOR ประมูลข้าวเสียเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม(24 พ.ย.58)
 ผู้ประกอบการแห่ฟังการชี้แจงประมูลข้าวเสียเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 3.74 หมื่นตันอย่างล้นหลาม “ดวงพร” ยันมีระบบตรวจสอบเข้ม ป้องกันข้าวหลุดลอดกลับเข้าสู่ตลาดบริโภคได้แน่ เผยมีเกณฑ์ราคาขายชัดเจน ระบุหากขายข้าวไปแล้ว ยังมีส่วนต่าง อคส.-อ.ต.ก.ต้องไปเรียกค่าเสียหายคืน ด้านเซอร์เวเยอร์บุกค้านประมูลข้าว หวั่นรัฐเสียหาย เพราะมีข้าวดีปนอยู่ด้วย(รายละเอียดข่าว)
ก.พาณิชย์เดินหน้าประมูลข้าวเน่า3.7หมื่นตัน-ซอร์เวเยอร์ยื่นค้าน(24 พ.ย.58)
 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูลข้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ปริมาณ 37,412 ตัน โดยมีผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แสดงความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งการประมูลครั้งนี้ กำหนดชัดเจนว่าข้าวที่ประมูลต้องนำเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น และมีมาตรการป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดบริโภคของคนและสัตว์ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อราคาข้าวในตลาดปกติ(รายละเอียดข่าว)
ชาวนาไม่รอน้ำ! จ.อุดรฯปลูกผัก-จ.อุบลฯปลูกเพิงขายแตงโม หาเงินส่งลูกเรียน(24 พ.ย.58)
 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 58 ภายหลังกรมชลประทานประกาศงดปลูกข้าวทำนาปรัง เกษตรกรชาวนา ที่ ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี ได้ใช้รถไถนาเร่งไถแปลงข้าวนาปีหรือไถกลบตอฟาง และหว่านปูนขาวป้องกันเชื้อรา หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

November 23rd, 2015 (USD per ton)

ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 7205951
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์