หน้าแรก
บทความที่น่าสนใจ

- ตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา(รายละเอียด)
- สถานการณ์ ประมานการ และแนวโน้มข้าวของเฉดสีไทยในประเทศญี่ปุ่น(รายละเอียด)
- การส่งเสริมการใช้ e-Payment ทดแทนการใช้เช็คและเงินสดในภาคธุรกิจ(รายละเอียด) 
- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559(รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

1 ก.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว(รายละเอียด)
31 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยโดยวิธีการย้อมสี" ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
30 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้าวไทยครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ของกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)

30 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "ศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
29 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 4-4/2559 ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
29 ส.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)
26 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
26 ส.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว ณ ห้องประชุมออคิด 3 โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)


ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 

ปลัด ก.พาณิชย์ เตือนผู้ส่งออก-โรงสีอย่าป่วนตลาดข้าวขู่ยังไม่เลิกงัดมาตรการคุมราคาส่งออกใช้(26 ส.ค.59)
 “ปลัดพาณิชย์” เตือนผู้ส่งออก โรงสี อย่าคาดการณ์มั่ว ทำตลาดข้าวปั่นป่วนจนราคาตก ขู่หากยังไม่หยุดพฤติกรรมกอดคอกันตายจะงัดมาตรการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำมาใช้ เพื่อดูราคาข้าวให้กับเกษตรกร ระบุขณะนี้ สต๊อกข้าวโลกลด ผลผลิตคู่แข่งลด แต่ความต้องการข้าวเพิ่ม ยันระบายสต๊อกไม่มีส่วนกดราคา เหตุข้าวคนละชนิดกัน เผยมี 33 รายยื่นตรวจคุณสมบัติประมูลข้าว 1 ล้านตัน(รายละเอียดข่าว)
เผย'โมซัมบิก'สนใจซื้อข้าวไทย 3 แสนตัน(26 ส.ค.59)
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โมซัมบิกประสงค์จะซื้อข้าวจากไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ โดยเป็นข้าว 5% และ 15% ปริมาณรวม 300,000 ตัน โดยได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee   – JTC) ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 แล้ว ซึ่งการเดินทางมาเยือนไทยของฝ่ายโมซัมบิกครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาร่วมกับหน่วยงานของไทยเพื่อหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโมซัมบิกต่อไป(รายละเอียดข่าว)
ประมูลข้าว 1 ล้านตันกร่อย เอกชนยื่น 33 ราย ก.พาณิชย์เตรียมงัดมาตรการดัดหลังเอกชนกดราคา(26 ส.ค.59)
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 มีผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ 20 ราย โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและเข้ายื่นซองเพื่อประมูลข้าวของรัฐบาล ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นี้ ขณะที่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมยื่นตรวจสอบคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลทั่วไปเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 มีผู้สนใจเข้าร่วม 13 ราย และจะเปิดให้ยื่นซื้อข้าวในสต๊อกรัฐบาลในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ต่อไป(รายละเอียดข่าว)
ก.พาณิชย์พร้อมแทรกแซง กำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำพบพิรุธแค่2สัปดาห์ราคาตกฮวบฮาบ(26 ส.ค.59)
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้หารือกับผู้ประกอบการค้าข้าวเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังราคาข้าวในประเทศปรับตัวลดลงอย่างเร็วภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือก 5% ลดเหลือ 8,400-9,000 บาท/ตัน จากเดิม 9,500-10,000 บาท/ตัน สวนทางกับสถานการณ์ข้าวโลกที่พบว่าสต๊อกข้าวโลกในหลายๆ ประเทศลดลง ขณะที่ความต้องการซื้อข้าวยังมีอยู่มาก(รายละเอียดข่าว)

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 316
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 7784652
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์