หน้าแรก
ประกาศการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวจากเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือ
ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น
มีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ Mr.Gatot W. Sast
(หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี สมาคมโรงสีข้าวอินโดนีเซีย)
ได้เข้าพบนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย


เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมโรงสีข้าวไทย
และ Thailand Rice Mill Technology Show
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

 ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายใน ในการขอความร่วมมือจากโรงสีข้าว
ที่มีตู้อบลดความชื้นที่สามารถใช้อบข้าวโพดได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในฤดูกาลนี้
จึงขอให้สมาชิกโรงสีข้าวที่สนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ (ตามแบบแจ้งความจำนงนี้)

 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม
"งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2"
(PEA presents EcoLightTech Asia 2014)
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

28 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2557 และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ของกรมการข้าว(รายละเอียด)21 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการทำงานและการคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทที่ควรจะเป็นของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมชวนชม 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
21 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
17 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การปรับแก้ไขประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
17 ต.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลี้ยงรับรอง การประชุมวิชาการข้าวนานาชาติปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกตษร(รายละเอียด)

10 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs" ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 โรงแรมชัยนาทธานี ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)

1 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาตร์ข้าว ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่24-ต.ค.22-ต.ค.21-ต.ค.20-ต.ค.17-ต.ค.16-ต.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)3,100-3,2003,150-3,2003,150-3,2003,150-3,2003,100-3,2003,100-3,200
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,200 - 3,2503,2503,2503,2503,2003,200
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,650 - 1,6701,650 - 1,7001,650 - 1,7001,650 - 1,7001,650 - 1,6801,650 - 1,680
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,260 - 1,2701,250 - 1,2601,250 - 1,2601,250 - 1,2601,240 - 1,2601,240 - 1,260
ข้าวขาว 5%1,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,2501,2401,240 - 1,2501,240 - 1,250
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4002,250 - 2,500
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,050 - 1,0701,0701,0701,070980 - 1,020980 - 1,020
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ980 - 990980 - 990980 - 990980 - 990970 - 1,000970 - 1,000
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่15-ต.ค.ก.ย.-57ส.ค.-57ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0151,0261,0281,014968943
ข้าวหอมปทุมธานี573587620620595579
ข้าวขาว 100% ชั้น 2438444460441419408
ข้าวขาว 5 %429432445422397388
ข้าวนึ่ง 100%432436451446428418
ปลายข้าวเอวันเลิศ345336344327313298
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ไทยแบกรับขาดทุนเฉียด 100 ล้าน ประมูลขายข้าวจีทูจีฟิลิปปินส์ เงื่อนไขโหดส่งสินค้าถึงโกดัง(24 ต.ค.57)

     ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า หลังจากที่ไทยชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ปริมาณ 300,000 ตัน เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบ โดยมีกำหนดส่งมอบ 3 งวด คือ งวดแรก 40% ของปริมาณทั้งหมด, งวดที่ 2 อีก 40% และงวดสุดท้ายที่เหลืออีก 20% โดยราคาที่ไทยเสนอขายประมาณตันละ 475 เหรียญ สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าราคานำเข้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ กำหนดไว้(รายละเอียดข่าว)

กัมพูชาจัดประชุมข้าวประชาสัมพันธ์ต่างชาติหวังส่งออก 1 ล้านตันปีหน้า(24 ต.ค.57)

     ประธานสมาคมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางกัมพูชาที่เป็นผู้จัดงานระบุว่าได้เชื้อเชิญผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากจีน สิงคโปร์ ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อิรัก แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ อิตาลี โปแลนด์ เยอรมนี อินเดีย และพม่า เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมข้าวของกัมพูชา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตข้าวและตลาดระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน(รายละเอียดข่าว)

ก.พาณิชย์ จ่อเสนอ นบข. ไฟเขียวระบายข้าวสต๊อกรัฐ ผ่าน เอเฟท(24 ต.ค.57)

     เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รับมอบนโยบายจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปรับแผนพัฒนาตลาดข้าวไทย โดยใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ระบายข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว จึงเสนอให้รัฐนำข้าวในสต๊อกรัฐออกมาจำหน่ายผ่านตลาดเอเฟท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อเสนอไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าว (นบข.) วันที่ 24 ต.ค.นี้ โดยก่อนหน้านี้มีการนำข้าวซื้อขายในตลาดเอเฟทก็สามารถระบายข้าวสารสต๊อกรัฐ ได้ 560,000 ตัน(รายละเอียดข่าว)

คลอดแล้ว..กัลยา หอมมะลิจีไออียู(24 ต.ค.57)

     หลังจากรอมานาน ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มาตรฐาน จีไออียู ได้ปรากฏโฉมมาให้เห็นแล้ว...ภายใต้ชื่อ “กัลยา” ผลิตโดยโรงสีข้าว เจ พี ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีตราสัญลักษณ์ จีไอไทย จีไออียู การันตีคุณภาพ ตั้งราคาขายไว้ที่ กก.ละ 129 บาท(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

October 21st, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade435-445
Vietnam 5% broken435-445
India 5% broken415-425
Pakistan 5% broken395-405
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken515-525
Uruguay 5% broken595-605
Argentina 5% broken595-605
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken400-410
Pakistan 25% broken335-345
Cambodia 25% broken450-460
India 25% broken370-380
U.S. 15% broken510-520
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd420-430
Pakistan parboiled 5% broken stxd425-435
India parboiled 5% broken stxd405-415
U.S. parboiled 4% broken580-590
Brazil parboiled 5% broken595-605
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%925-935
Vietnam Jasmine575-585
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis880-890
Brokens
Thailand A1 Super340-350
Vietnam 100% broken330-340
Pakistan 100% broken stxd320-330
Cambodia A1 Super360-370
India 100% Broken stxd320-330
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food445-455
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken935-945
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6244609
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 77 บุคคลทั่วไป ออนไลน์