หน้าแรก
ประกาศการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวจากเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือ
ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น
มีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

ขอเชิญร่วมการสวดพระอภิธรรมศพ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมสวดพระอภิธรรมศพ
  คุณพ่อสุทธิ  ธรรมรัตนกุล   (โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง)
ณ วัดนครสวรรค์ ศาลา 5 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 31 ต.ค. - 2พ.ย.2557 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.

                    วันที่ 31 ต.ค.2557         เวลา 15.00 น. ประกอบพิธีรดน้ำศพ
                                                        
และสมาคมโรงสีข้าวเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
                    วันที่  3 พ.ย.2557          เลี้ยงพระเพล
                    วันที่  4 พ.ย.2557          เคลื่อนศพไปสุสาน ที่ จ.ชลบุรี

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ Mr.Gatot W. Sast
(หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี สมาคมโรงสีข้าวอินโดนีเซีย)
ได้เข้าพบนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย


เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมโรงสีข้าวไทย
และ Thailand Rice Mill Technology Show
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

 ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายใน ในการขอความร่วมมือจากโรงสีข้าว
ที่มีตู้อบลดความชื้นที่สามารถใช้อบข้าวโพดได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในฤดูกาลนี้
จึงขอให้สมาชิกโรงสีข้าวที่สนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ (ตามแบบแจ้งความจำนงนี้)

 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม
"งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2"
(PEA presents EcoLightTech Asia 2014)
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

18 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความเห็นสาธารณะ "การค้าเสรีไทย-ตุรกี : ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย" ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) (รายละเอียด)
14 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ตลาดล่วงหน้ากับการพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร : ถอดบทเรียนความสำเร็จจากปาล์มน้ำมันมาเลเซีย" ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า(รายละเอียด) 
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด" ณ โรงแรมเอเทรี่ยม ถงเพชรบุรีตัดใหม่ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(รายละเอียด)
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
4 พ.ย.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ข้าวด้านการผลิตและด้านการตลาด ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
3 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ASEAN Mutual Recognition Arrangement" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
28 ต.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2557 และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่30-ต.ค.29-ต.ค.28-ต.ค.27-ต.ค.24-ต.ค.22-ต.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,830 - 2,9002,830 - 2,9003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,150-3,200
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,200 - 3,2503,200 - 3,2503,200 - 3,2503,200 - 3,2503,200 - 3,2503,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,630 - 1,6401,640 - 1,6501,650 - 1,6701,650 - 1,6701,650 - 1,6701,650 - 1,700
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,240 - 1,2501,250 - 1,2601,260 - 1,2701,260 - 1,2701,260 - 1,2701,250 - 1,260
ข้าวขาว 5%1,230 - 1,2401,230 - 1,2401,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,250
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,450
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,070
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ960 - 980960 - 980980 - 990980 - 990980 - 990980 - 990
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่22-ต.ค.ก.ย.-57ส.ค.-57ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0221,0261,0281,014968943
ข้าวหอมปทุมธานี578587620620595579
ข้าวขาว 100% ชั้น 2436444460441419408
ข้าวขาว 5 %426432445422397388
ข้าวนึ่ง 100%432436451446428418
ปลายข้าวเอวันเลิศ347336344327313298
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

“นายกฯ” สั่งด่วนยกทีมคุยจีน ซื้อข้าวไทย 2.7 ล้านตัน(30 ต.ค.57)

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงกลาโหม พร้อม ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหนึ่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับคำสั่งด่วนจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการทหารร่วมกันระหว่างไทยกับจีน โดยการนี้ สาระสำคัญที่กำหนดจะมีการหารือกัน ได้แก่ การลงทุนโครงการวางระบบการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่จากจีนเข้าสู่จังหวัดหนองคายผ่านจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่มาบตาพุด ซึ่งจะกลายเป็นชุมทางใหญ่ของการเดินทางของผู้คน ขณะเดียวกันก็จะเจรจาขอรับความร่วมมือจากจีนให้หันมาซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศไทยให้มากขึ้น และกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารให้มั่นคงกว่าที่เคยมี(รายละเอียดข่าว)

ก.คลังแจงจำนำข้าวเจ๊ง7แสนล้าน ชี้คนไทยต้องใช้หนี้ยันรุ่นหลาน(30 ต.ค.57)

     นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ภาระการใช้หนี้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผลขาดทุนสูงถึง 6-7 แสนล้านบาท โดยอาจจะต้องใช้เวลามากถึง 30 ปี หรือมากกว่านั้น ซึ่งทางกระทรวงการคลังต้องบริหารหนื้ที่มีอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ต้องบริหารให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อให้มีภาระต้นทุนจากดอกเบี้ยต่ำที่สุด และจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ามาบริหารจัดการหนี้ให้ครอบคลุมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วน(รายละเอียดข่าว)

ป.ป.ช.ขอข้อมูลการตรวจสอบข้าวจากรัฐบาลประกอบสำนวนจีทูจี(30 ต.ค.57)

     นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการตรวจสอบข้าวในโกดังรัฐที่พบว่ามีข้าวหายจากโกดังกว่า 1 แสนตัน ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือไปยังรัฐบาล ซึ่งตนได้เซ็นหนังสือรับรองไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่ทราบว่าทางรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณข้าว คุณภาพข้าว และข้าวที่คงเหลือของรัฐบาล และพบว่ามีข้าวหายไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงขอข้อมูลและเอกสารจากทางรัฐบาลมาเพื่อพิจารณา เพราะขณะนี้เรายังพิจารณากรณีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ยังไม่เสร็จ ก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะได้เอาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาต่อไป(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

October 29th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade430-440
Vietnam 5% broken435-445
India 5% broken410-420
Pakistan 5% broken395-405
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken440-450
Uruguay 5% broken595-605
Argentina 5% broken595-605
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken400-410
Pakistan 25% broken350-360
Cambodia 25% broken450-460
India 25% broken370-380
U.S. 15% broken510-520
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd420-430
Pakistan parboiled 5% broken stxd425-435
India parboiled 5% broken stxd395-405
U.S. parboiled 4% broken580-590
Brazil parboiled 5% broken585-595
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%925-935
Vietnam Jasmine575-585
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis855-865
Brokens
Thailand A1 Super335-345
Vietnam 100% broken335-345
Pakistan 100% broken stxd325-335
Cambodia A1 SuperNQ
India 100% Broken stxd320-330
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food445-455
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken935-945
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6268103
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์