หน้าแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมโรงสีข้าวไทยได้จัดพิธีการรับมอบตำแหน่งนายกและเหรัญญิก
ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ข่าวประกาศ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
สมัครเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
ข้าวนาปรัง ปี 2560 
(รายละเอียด  1  2  3 , ใบสมัคร)

การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ
บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

20 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการวางระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสีหรือโรงปรับปรุงคุณภาพข้าว ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
15 มี.ค.60  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว (รายละเอียด)
15 มี.ค.60 
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอียด)
14 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง"ภาครัฐส่งเสริมพัฒนาอย่างไรให้ชัดๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินกิจการของ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปได้อย่างแท้จริง" ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ของกองพัฒนาอุุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (รายละเอียด)
 8 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือประเมินสถานการณ์การผลิตข้าว ปีการผลิต 2558/60 รอบที่ 2และนาปี ปีการผลิต 2560/61 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
 7 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 7-2/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
 7 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ค่าบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทั่วไปการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์" ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ของกองรับรองมาตรฐาน(รายละเอียด)
 6 มี.ค.60 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 1/260 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                  หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่16-มี.ค.15-มี.ค.14-มี.ค.13-มี.ค.10-มี.ค.9-มี.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (59/60)1,800 - 2,0001,850 - 2,0001,850 - 2,0001,850 - 2,0001,850 - 2,0001,850 - 2,000
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (58/59)1,900 - 2,1001,950 - 2,1501,950 - 2,1501,950 - 2,1501,950 - 2,1501,950 - 2,150
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,5001,450 - 1,500
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,160 - 1,1701,160 - 1,1701,170 - 1,1801,170 - 1,1801,170 - 1,1751,170 - 1,175
ข้าวขาว 5%1,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,150
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน (58/59)2,200 - 2,3002,200 - 2,3002,200 - 2,3002,200 - 2,4002,200 - 2,4002,200 - 2,400
ปลายข้าวหอมมะลิ (58/59)1,140 - 1,1601,140 - 1,1601,140 - 1,1601,140 - 1,1601,140 - 1,1601,140 - 1,160
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ1,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,0501,040 - 1,050
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                      หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่1-มี.ค.22-ก.พ.15-ก.พ.8-ก.พ.3-ก.พ.25-ม.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (59/60)682696696696695692
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (58/59)741741740740738735
ข้าวหอมปทุมธานี506505519534533531
ข้าวขาว 100% ชั้น 2384384378383391390
ข้าวขาว 5 %369369363360377375
ข้าวนึ่ง 100%387386392392397395
ปลายข้าวเอวันเลิศ340339339339339337

ข่าวประจำวัน
 

ก.พาณิชย์” เผยมีผู้ยื่นประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรม 19 ราย เตรียมตรวจคุณสมบัติก่อนให้ยื่นเสนอราคา 23 มี.ค.นี้ (21 มี.ค.60) 

  “กรมการค้าต่างประเทศ” เผยมีเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม 19 ราย ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเข้าร่วมประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 3.66 ล้านตัน เผยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 23 มี.ค.นี้ ก่อนให้ยื่นซองราคาวันเดียวกัน ด้านโรงสีระบุมีผู้สนใจน้อย เหตุราคาวัตถุดิบอื่นถูกกว่า (รายละเอียดข่าว)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 21 March 2017 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 454
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8394036
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์