หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ
ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ร่วมหารือ
กับธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
 เรื่อง การส่งเสริมการใช้ e-Payment ทดแทนการใช้เช็คและเงินสดในภาคธุรกิจ
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะ
ได้เดินทางดูงานกิจการผลิตเครื่องจักรโรงสีข้าว บริษัท Buhler และโรงสีข้าวของ บริษัท Copco ประเทศจีน
ณ เมือง Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

บทความที่น่าสนใจ

- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559(รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย(รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

30 มิ.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม Global Perspectives of Thai Agriculture ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn (BTS สุรศักดิ์) ของสถาบันคลังสมองของชาติ (รายละเอียด)
28 มิ.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิต การตลาด วัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจร ปี 2559 ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมกิจิยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
28 มิ.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ(คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องข้าว ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
23 มิ.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 21102 ชั้น 11 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
21 มิ.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "French-Thai Seminar on Enhancing Agriculture Management using Space Technology" ณ ห้อง Ballroom B โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายละเอียด)
21 มิ.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 3-3/2559 ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)
20 มิ.ย.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการมิติใหม่ข้าวไทยเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (SMART FARMERS) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ ชั้น 9 ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
15 มิ.ย.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการผลิตและการค้าข้าวของไทย เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 

ศาลฏีกาฯ จบไต่สวนพยานโจทก์นัดสุดท้าย คดีจำนำข้าว(25 มิ.ย.59)
 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ วันที่ 24 มิ.ย.59 เวลา 09.30 น. นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวน พร้อมองค์คณะรวม 9 คน ไต่สวนพยานโจทก์นัดสุดท้าย คดีโครงการรับจำนำข้าว หมายเลขดำ อม.22/2558 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 276
Link

ผู้เยี่ยมชม: 7657248
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์