หน้าแรก
ภาพกิจกรรมสมาคมฯ


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณธนิตพงศ์  พัฒน์เศรษฐกุล (โรงสีรวมใจเจริญทรัพย์) 
ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทั้งนี้ หจก.โรงสีรวมใจเจริญทรัพย์ บริจาคเงินให้สมาคมฯ จำนวน 10,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990

 ขอเชิญสมาชิกโรงสีข้าว ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการเลือกใช้เทคโนโลยี
 และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวไทย"
 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม แกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนสปาร์
 จ.นครสวรรค์
(รายละเอียด,ใบตอบรับ)

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

15 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "โรงสีข้าวไทยในยุโรป" ณ ห้อง LIBRRARY โรงแรมดุสิตธานี ของนายธเนศ  จันทร์นวล
10 ก.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
9 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครบรอบ 10 ปี AFET ภายใต้ชื่องาน "หนึ่งทศวรรษ AFET กับบทบาทการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรไทย" ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET) (รายละเอียด)
9 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการ "ผลการศึกษากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคส่วนเกษตรต่อสภาวะอากาศรุนแรงโดยระบบประกันภัยพืชผล : กรณีศึกษาระบบเพาะปลูกข้าว" ณ โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(รายละเอียด)
8-9 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจำปี 2557 ในหัวข้อ ความมั่นคงทางอาหาร : โอกาสในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิชีววิถี (Bio Thai) (รายละเอียด)

8 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมภาคเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ณ โรงแรมซันทารา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ของศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา(รายละเอียด)

3 ก.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความยั่งยืนอาหาร(Sustainability) ครั้งที่ 7-5/2557 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)
1 ก.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง "อนาคตข้าวหอมมะลิทไยในตลาดโลก" ณ ห้องลำดวนทอง A โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่10-ก.ค.9-ก.ค.8-ก.ค.7-ก.ค.4-ก.ค.3-ก.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,950-3,0502,950-3,0502,950-3,0502,950-3,0503,000-3,1003,000-3,100
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,5003,5003,5003,5003,5003,500
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,800
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1290 - 1,3001280 - 1,2901260 - 1,2701260 - 1,2701260 - 1,2701260 - 1,270
ข้าวขาว 5%1,200 - 1,2201,200 - 1,2201,200 - 1,2201,200 - 1,2201,180 - 1,2101,180 - 1,210
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,600 - 2,8002,600 - 2,8002,600 - 2,8002,600 - 2,8002,600 - 2,8002,600 - 2,800
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,000 - 1,0501,000 - 1,0501,000 - 1,0501,000 - 1,0501,000 - 1,0501,000 - 1,050
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ900 - 930900 - 920900 - 920900 - 920900 - 920900 - 920
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่25-มิ.ย.พ.ค.-57เม.ย.-57มี.ค.-57ก.พ.-57ม.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)992943950959969960
ข้าวหอมปทุมธานี613579600709726711
ข้าวขาว 100% ชั้น 2430408409430466457
ข้าวขาว 5 %408388395422459450
ข้าวนึ่ง 100%439418418428468459
ปลายข้าวเอวันเลิศ314298305312311309
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ก.เกษตร รับนโยบาย คสช.เดินหน้ามาตรการลดต้นทุนการผลิต(10 ก.ค.57)

     นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2557/2558 โดยย้ำการขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/2558 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตที่เป็นมาตรการเร่งด่วนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอความร่วมมือให้เกษตรและสหกรณ์ทุกจังหวัดดูแลความเรียบร้อยภายหลังจากเริ่มโครงการลดต้นทุนการผลิตไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอย่าให้ปัจจัยการผลิตขาดตลาด และตรวตสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(รายละเอียดข่าว)

ยันตรวจ 2 โกดังจำนำข้าว จ.อุตรดิตถ์ ไม่พบผิดปกติ(10 ก.ค.57)

     นายโอภาส กลั่นบุศย์ หัวหน้าคณะทำงานตรวจคุณภาพและปริมาณข้าว ชุดที่ 63 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพ.ท.สมนึก แก้วแก่นสาร รองหน.ชุด เจ้าหน้าที่ทหารจากมทบ.32 พร้อมคณะ 28 คน ได้เข้าตรวจโกดังคลังสินค้ากลาง ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ของบริษัท ข้าว ต.ประเสริฐ จำกัด เลขที่ 160 หมู่ 7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง(รายละเอียดข่าว)

MBK โหมฟูด ลดเสี่ยงข้าวถุง ปั้น “แบรนด์-ซื้อไลเซนส์” ลุย(10 ก.ค.57)

     นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) หรือ PRG ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตรา ข้าวมาบุญครอง ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานของ PRG หลังจากนี้จะให้ความสำคัญต่อธุรกิจฟูด และลอจิสติกส์ มากยิ่งขึ้น(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

July 9th, 2014 (USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade425-435
Vietnam 5% broken415-425
India 5% broken430-440
Pakistan 5% broken435-445
Cambodia 5% broken440-450
U.S. 4% broken550-560
Uruguay 5% broken625-635
Argentina 5% broken620-630
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken365-375
Pakistan 25% broken380-390
Cambodia 25% broken410-420
India 25% broken390-400
U.S. 15% broken530-540
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd430-440
Pakistan parboiled 5% broken stxd435-445
India parboiled 5% broken stxd415-425
U.S. parboiled 4% broken630-640
Brazil parboiled 5% brokenNQ
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%985-995
Vietnam Jasmine575-585
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis845-855
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken330-340
Pakistan 100% broken stxd325-335
Cambodia A1 Super350-360
India 100% Broken stxd315-325
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food470-480
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken1025-1035
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 5920231
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์